slide_image_contaminants

Ndotësit

Lubrifikantët janë po aq të rëndësishëm për makineritë sa gjaku për njerëzit, kështu që ne duhet të sigurohemi që lubrifikuesi të jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.Vaji duhet të filtrohet paraprakisht kur transferohet në makineritë në funksion, kjo është mënyra më e mirë për të kontrolluar ndotjet që hyjnë në sistemin tuaj lubrifikues.Modeli WYJY i Wisonda është i disponueshëm për të ndihmuar me një proces të tillë.Sa i përket vajrave aktualë në shërbim, nuk mund të filloni të gjeni zgjidhje derisa të takoni prishjen dhe udhëtimin e paplanifikuar.Është gjithashtu shumë e rëndësishme që tani të futet filtrimi i përshtatshëm për vajin e vjetërimit.Para së gjithash, duhet të zbuloni ndotësit e vërtetë që ndikojnë në performancën e vajrave dhe besueshmërinë e makinës.

Particles

Grimcat

Water-content2

Përmbajtja e ujit

varnish

Llak

Acids

Acidet